Månad: maj 2014

365årtal

image

Årtalet år tydligt angivet på den gamla kistan

153/365

358. Årtal

Annonser

365gravsten

image

En gravsten över ”Götas” grav, mor och dotter drabbades av kolera efter en tur till Norrköping och begravdes ute i skogen

152/365

84. Gravsten