2015 väntande

WordPress.coms trupp av statistikapor skapade en 2015 årlig sammanfattning för denna blogg.

Här är ett utdrag:

En spårvagn i San Francisco rymmer 60 personer. Den här bloggen besöktes cirka 1 200 gånger under 2015. Om den hade varit en spårvagn, skulle det behövas cirka 20 resor för att lika många personer skulle komma med.

Klicka här för att se hela sammanfattingen.

Annonser